András Laczkó

University of Pécs

laczko28[at]gmail.com
  • The 19th-century Hungarian novel
  • 18th-19th-century Hungarian poetry
  • Historical representation in 18th-19th-century Hungarian literature
  • Economic tropes and representation in 18th-19th-century Hungarian poetry
  • „»…iskolakönyvek közhelye…« – A regény és a retorika”. In Eötvös-újraolvasó. Tanulmányok Eötvös József születésének bicentenáriumára, szerkesztette Devescovi Balázs, 81–90. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó, 2018.
  • „Tér és történelem – Eötvös József: Búcsú”. Verso 1, 1. sz. (2018): 51–68.