Monográfiák,

tanulmánykötetek

Az MTA–BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport tevékenységének keretében, illetve annak támogatásával létrejött monográfiák, tanulmánykötetek és szövegkiadások.

Megjelent!

S. Laczkó András

Kegyetlen gazdagság, anyagi mennyország. Költészet és gazdaság a 18–19. századi magyar irodalomban

Irodalomtörténeti füzetek 190. Budapest: reciti, 2024.

Hites Sándor, Rózsafalvi Zsuzsanna, Somorjai Szabolcs és Rimanóczy Andrea (szerk.)

Az irodalom-üzlet: vállalkozás és kultúra a könyvkiadásban

 Pim Studiolo (on-line), 41. Budapest: Petőfi Irodalmi Múzeum, 2023.

Radnai Dániel Szabolcs (szerk.)

Táj és kultúra

Replika, 128. szám, 2023 (Tematikus blokk)

Hites Sándor (szerk.)

World literature and the strategies of nation-building

Neohelicon, Vol. 50, issue 1, June 2023 (Special Issue)

Balogh Gergő, Hites Sándor, S. Laczkó András (szerk.)

Poétai ökonómiák. Költészet és gazdaság az irodalomtörténetben

Pécs: Verso, 2023. 245 oldal

Kollár Zsuzsanna, Hites Sándor (szerk.)

Adomány, díj, jutalom, segély. A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek, 19. Bu­da­pest: re­ci­ti, 2022. 204 oldal

András Csaba, Hites Sándor (szerk.)

Kapitalizmus és irodalomtörténet

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek, 15. Budapest: reciti, 2022. 290 oldal

Szilágyi Márton (szerk.)

Az örökség terhe. Arany László élete és munkássága

Budapest: Ráció Kiadó – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2022. 260 oldal

Hites Sándor (szerk.)

Világirodalom (Tematikus blokk)

Literatura, 47. évf. 3. szám, 2021 (Műhely rovat)

Bodrogi Ferenc Máté,
Hites Sándor, Orbán László (szerk.)

Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021)

Halmos Károly

Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalom-története

Budapest: L’Harmattan, 2021. 392 oldal

Előkészületben

Hites Sándor: Five Economies of World Literature (monográfia)

T. Szabó Levente: Hivatása író. Gyulai Pál és a modern magyar irodalmi szakmák kialakulása (monográfia)

Halmos Károly – Tamás Máté: A katona, a kereskedő, a tisztviselő és az egér. Hadseregellátás és mikrotörténet: a regénytől az aktáig (kismonográfia)

Madarász Aladár: Képzelt gazdagságunk szétolvad (tanulmánykötet)

Gyulai Pál 1867 utáni levelezése. Kritikai kiadás, s.a.r. T. Szabó Levente