Monográfiák,

tanulmánykötetek

Az MTA–BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport tevékenységének keretében, illetve annak támogatásával létrejött monográfiák, tanulmánykötetek és szövegkiadások.

Megjelent!

András Csaba, Hites Sándor (szerk.)

Kapitalizmus és irodalomtörténet

Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek, 15. Budapest: reciti, 2022. 290 oldal

Szilágyi Márton (szerk.)

Az örökség terhe. Arany László élete és munkássága

Budapest: Ráció Kiadó – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2022. 260 oldal

Bodrogi Ferenc Máté,
Hites Sándor, Orbán László (szerk.)

Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021)

Halmos Károly

Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalom-története

Budapest: L’Harmattan, 2021. 392 oldal

Előkészületben

Hites Sándor: Five Economies of World Literature (monográfia)

T. Szabó Levente: Hivatása író. Gyulai Pál és a modern magyar irodalmi szakmák kialakulása (monográfia)

Halmos Károly – Tamás Máté: A katona, a kereskedő, a tisztviselő és az egér. Hadseregellátás és mikrotörténet: a regénytől az aktáig (kismonográfia)

Madarász Aladár: Képzelt gazdagságunk szétolvad (tanulmánykötet)

Gyulai Pál 1867 utáni levelezése. Kritikai kiadás, s.a.r. T. Szabó Levente