Monográfiák,

tanulmánykötetek

Az MTA–BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport tevékenységének keretében, illetve annak támogatásával létrejött monográfiák, tanulmánykötetek és szövegkiadások.

Megjelent!

Szilágyi Márton (szerk.)

Az örökség terhe. Arany László élete és munkássága

Budapest: Ráció Kiadó – Bölcsészettudományi Kutatóközpont, 2022. 260 oldal

Bodrogi Ferenc Máté,
Hites Sándor, Orbán László (szerk.)

Studia Litteraria 60, 3–4. sz. (2021)

Halmos Károly

Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalom-története

Budapest: L’Harmattan, 2021. 392 oldal

Előkészületben

Hites Sándor: Five Economies of World Literature (monográfia)

T. Szabó Levente: Hivatása író. Gyulai Pál és a modern magyar irodalmi szakmák kialakulása (monográfia)

Halmos Károly – Tamás Máté: A katona, a kereskedő, a tisztviselő és az egér. Hadseregellátás és mikrotörténet: a regénytől az aktáig (kismonográfia)

Madarász Aladár: Képzelt gazdagságunk szétolvad (tanulmánykötet)

Gyulai Pál 1867 utáni levelezése. Kritikai kiadás, s.a.r. T. Szabó Levente