Hírek

Hites Sándor előadása az Amerikai Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság kongresszusán

Kutatócsoportunkból Hites Sándor előadást tartott az American Comparative Literature Association (ACLA, Amerikai Összehasonlító Irodalomtudományi Társaság) 2023. március 16. és 19. között Chicagóban rendezett kongresszusán. Az előadás a Fogarasi György (Szegedi Tudományegyetem) és Marc Redfield (Brown University) által szervezett Economic Theologies, Theological Economies (Gazdasági teológiák, teológiai gazdaságok) szekcióban kapott helyet.

Vladimir Biti, DW_hr

Meghívó! | Vladimir Biti előadása

„A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport és az Irodalomtudományi Intézet Irodalomelmélet Osztálya szeretettel vár minden érdeklődőt Vladimir Biti: Globalization and Worlding: Interconnected alternatives című vendégelőadására. Időpont: 2023. március 28. 14 óra Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, I. emeleti tanácsterem (1118 Budapest Ménesi út 11-13.) Vladimir Biti a bécsi egyetem emeritus professzora, az arcadia: …

Meghívó! | Vladimir Biti előadása Tovább »

Orbán László tanulmánya a Schnittstelle Germanistik folyóiratban

Identiätsformen im mittleren Europa und in der Habsburgermonarchie jenseits nationaler Sprache und Kultur címen jelent meg a Schnittstelle Germanistik. Forum für Deutsche Sprache, Literatur und Kultur des mittleren und östlichen Europas folyóirat 2022-es száma, amelyben olvasható kollégánk, Orbán László tanulmánya Berzeviczy Gergely és Kazinczy Ferenc vitájáról. Berzeviczy gazdasági alapú, birodalmi patriotizmusa és Kazinczy nyelv- és kultúraalapú nemzeti patriotizmusa egy jól dokumentált vitában csapott össze, de ennek hátterében talán az egyéni ellenszenv és a kor titkos társaságai is szerepet játszottak.

Könyvbemutató az Irodalomtudományi Intézetben

A BTK Irodalomtudományi Intézet XIX. századi Osztálya könyvbemutatót tart 2023. március 21-én 17 órától, amelyen „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport gondozásában megjelent, Hites Sándor és Kollár Zsuzsanna által szerkesztett Adomány, díj, jutalom, segély: A mecenatúra színeváltozásai az irodalomtörténetben című tanulmánykötet is bemutatásra kerül.

Adalékok Széphalom gazdasági csődjéhez | Orbán László tanulmánya

Kutatócsoportunk tagjának, Orbán Lászlónak a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyvében Adalékok Széphalom gazdasági csődjéhez: Kazinczy József levelei Toldy Ferenchez címmel jelent meg tanulmánya. A cikk három olyan levelet ad közre, amelyet Kazinczy öccse, József írt Toldy Ferencnek, az író halála utáni években, mint az árvák ügyeinek képviselője. A levelezés fő tárgya Kazinczy írói hagyatékának megjelentetése, pontosabban az örökösöknek fizetendő jogdíj „elrejtése” a hitelezők elől.

Az adományozó Széchenyi – Hites Sándor tanulmánya

„Megint ’s megint – Szünetlen” – Egy újabb Széchenyi-évforduló termése címmel jelent tanulmánykötet az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint a Történelmi Társulat által 2021-ben, a Magyar Tudomány Ünnepén szervezett Széchenyi 230 című konferencián elhangzott előadásokból. Kutatócsoportunkból Hites Sándor adott elő a rendezvényen, a kötetben Az adományozó Széchenyi és a nemzeti ajándékökonómiák címmel olvasható tanulmánya.

Tanulmánykötet | A mecenatúra színeváltozásai

Ado­mány, díj, ju­ta­lom, se­gély: A me­ce­na­tú­ra szí­ne­vál­to­zá­sai az iro­da­lom­tör­té­net­ben címmel, Hites Sándor és Kollár Zsuzsanna szerkesztésében megjelent „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport friss tanulmánykötete, amely a 2021. nyarán hasonló címmel rendezett konferencián elhangzott előadások írott változatát tartalmazza.