Work in progress

E kategória alatt olyan tanulmányokat és egyéb munkaanyagokat teszünk közzé, melyek már kellően kiérlelt állapotban vannak ahhoz, hogy nyilvánosan is olvashatók legyenek, szerzői pedig örömmel vennék, ha a közönség hozzászólásaival, megjegyzéseivel, bírálataival és kiegészítéseivel segítené a véglegesítést.

“His anti-Semitic indictment could equally be a philo-Semitic apology” | Julius Szekfű, the structure of biblical prophecy and the belated generation

Károly Halmos ORCID 0000-0001-6654-3671 Translated by David Evans An earlier version of this paper was published in the Hungarian quarterly Korall (available online). Parts interesting only for the Hungarian audience were omitted from the English version. An earlier English version (supported by The Excellence research program at ELTE University, under the leadership of László Csorba: …

“His anti-Semitic indictment could equally be a philo-Semitic apology” | Julius Szekfű, the structure of biblical prophecy and the belated generation Tovább »

Halmos Károly – Sebők Richárd
Ponyvára vetett tudomány: Mi volt inkurrens könyv 1869-ben?

Zweybrück Fülöp és Plan Mór vásári könyvkereskedők 1869-ben vagyonbukottakká lettek. Vagyon alig maradt utánuk, de raktáron lévő könyveik felszínes leírása igen. A csődper az üzleti élet jelentéktelen eseménye volt ugyan, de a könyvjegyzékek nem olyan gyakoriak, hogy eleve érdektelennek nyilváníthatók volnának. A tanulmány célja a csőd átfogó környezetének felvázolása, hogy a tételeinek egyedi kiértékelésére alkalmatlan jegyzék legalább statisztikailag értelmet kaphasson.