Online könyvvita 18–19. századi témájú történeti szakkönyvekről

A Wesley János Lelkészképző Főiskola és a Tokaj-Hegyalja Egyetem „A felvilágosodás és polgárosodás kutatása” címmel rendezett online konferenciát 2022. szeptember 2–3. között, melynek tétje a kijelölt időszakkal foglalkozó művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténeti monográfiák és egyszerzős tanulmánykötetek bemutatása és megvitatása volt. Az egyes szerzők felvezetőjét a felkért opponensek hozzászólása, majd vita követte, a könyvbemutatók méltató műfajától eltérően a szakmai párbeszéd elindításának szándékával.

A rendezvényen két, a kutatócsoportunkhoz kapcsolódó kötetről is szó volt. Halmos Károly Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete című könyvének opponensei Somorjai Szabolcs kollégánk, valamint Bárány Zsófia voltak, Szilágyi Márton Az íróvá válás mikrotörténete a 19. század első felében. Lisznyai Kálmán és az „irodalmi gépezet” című, kutatócsoportunk támogatásával megjelent kötetéről T. Szabó Levente beszélt.

A konferenciáról készült felvételeket alább lehet meghallgatni, Szilágyi Márton könyvéről itt, Halmos Károly kötetéről itt esik szó.

A konferencia részletes programja itt található.