Felhívás! | Elbeszélni a pénzt. Gazdasági reprezentációk a prózairodalomban konferencia

„A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport szervezésében kerül megrendezésre az Elbeszélni a pénzt. Gazdasági reprezentációk a prózairodalomban című konferencia.

Időpont: 2023 április (pontos dátum hamarosan!)
Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet

A prózairodalom és a pénzgazdaság között tematikusan, formailag és episztemológiai tekintetben is fennáll összefüggés. A modern regény cselekményfajtái és szereplőtípusai a monetarizálódó társadalmak világához kötődnek, s az ábrázoláson túl e művek a maguk árucikk mivolta révén is e társadalmak piaci valóságának részeként jöttek létre. A papírpénz és a modern regény (nagyjából egyidejű) megjelenése továbbá egyaránt következett a fikció kulturális és gazdasági szerepének az átalakulásából, illetve maguk is hozzájárultak a fikcionalitás mibenlétének átértelmezéséhez. Az irodalmi realizmus és a tudatfolyam-elbeszélés eszköztára egyaránt kapcsolatba hozható a pénzforgalom aktuálisan jellemző módjával, illetve a pénz akkor is meghatározó eleme lehet az elbeszélt világnak, ha közvetlenül megjelenítetlen marad.

A konferenciára elsősorban olyan előadásokat várunk, amelyek egyes monetáris eszközök (pénz, hamis pénz, váltó stb.), különböző csereformák (hitel, alku, uzsora, lopás, örökség, ajándék stb.), gazdasági eszmék (hiány és bőség, szegénység és gazdagság stb.), aktorok (kereskedő, alkusz, bankár stb.) vagy intézmények (részvénytársaság, bank, tőzsde stb.) narratív funkcióit vagy az általuk felkínált olvasói szerepeket vizsgálják. Az elemzés tárgya lehet bármely magyar vagy idegen nyelvű prózai szöveg, regény vagy novella, a 18. századtól napjainkig.

Jelentkezni 2023. január 22-ig lehet max. 300 szavas absztrakttal és néhány sornyi életrajzzal a következő email-címeken:

Hites.Sandor@abtk.hu Hites Sándor

Szabo.Eszter@abtk.hu Szabó-Reznek Eszter