Tanulmánykötet | A mecenatúra színeváltozásai

Ado­mány, díj, ju­ta­lom, se­gély: A me­ce­na­tú­ra szí­ne­vál­to­zá­sai az iro­da­lom­tör­té­net­ben címmel, Hites Sándor és Kollár Zsuzsanna szerkesztésében megjelent „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport friss tanulmánykötete, amely a 2021. nyarán hasonló címmel rendezett konferencián elhangzott előadások írott változatát tartalmazza. (A konferencia videóanyaga itt érhető el.)

Kutatócsoportunk tagjai közül Császtvay Tünde, Hites Sándor, Szabó-Reznek Eszter és T. Szabó Levente írásai olvashatók a kötetben, amely letölthető a Reciti kiadó honlapjáról:

Kol­lár Zsu­zsan­na és Hi­tes Sán­dor, szerk. Ado­mány, díj, ju­ta­lom, se­gély: A me­ce­na­tú­ra szí­ne­vál­to­zá­sai az iro­da­lom­tör­té­net­ben. Re­ci­ti kon­fe­ren­cia­kö­te­tek 19. Bu­da­pest: reciti, 2022. https://www.reciti.hu/2022/7456