Adalékok Széphalom gazdasági csődjéhez | Orbán László tanulmánya

Kutatócsoportunk tagjának, Orbán Lászlónak a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyvében Adalékok Széphalom gazdasági csődjéhez: Kazinczy József levelei Toldy Ferenchez címmel jelent meg tanulmánya. A cikk három olyan levelet ad közre, amelyet Kazinczy öccse, József írt Toldy Ferencnek, az író halála utáni években, mint az árvák ügyeinek képviselője. A levelezés fő tárgya Kazinczy írói hagyatékának megjelentetése, pontosabban az örökösöknek fizetendő jogdíj „elrejtése” a hitelezők elől.

Orbán László. “Adalékok Széphalom gazdasági csődjéhez: Kazinczy József levelei Toldy Ferenchez.” In Nyiri Péter, szerk. Széphalom: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve, 31. kötet. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság, 2022, 131‒140, http://real.mtak.hu/id/eprint/159790.