Konferencia | Elbeszélni a pénzt. Gazdasági reprezentációk a prózairodalomban

„A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport Elbeszélni a pénzt. Gazdasági reprezentációk a prózairodalomban címmel tart konferenciát április 27–28-án a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet Klaniczay-termében.

A prózairodalom és a pénzgazdaság között tematikusan, formailag és episztemológiai tekintetben is fennáll összefüggés. A modern regény cselekményfajtái és szereplőtípusai a monetarizálódó társadalmak világához kötődnek, s az ábrázoláson túl e művek a maguk árucikk mivolta révén is e társadalmak piaci valóságának részeként jöttek létre. A papírpénz és a modern regény (nagyjából egyidejű) megjelenése továbbá egyaránt következett a fikció kulturális és gazdasági szerepének az átalakulásából, illetve maguk is hozzájárultak a fikcionalitás mibenlétének átértelmezéséhez. Az irodalmi realizmus és a tudatfolyam-elbeszélés eszköztára egyaránt kapcsolatba hozható a pénzforgalom aktuálisan jellemző módjával, illetve a pénz akkor is meghatározó eleme lehet az elbeszélt világnak, ha közvetlenül megjelenítetlen marad.

A konferencia előadásai a monetáris eszközök (pénz, hamis pénz, váltó stb.), különböző csereformák (hitel, alku, uzsora, lopás, örökség, ajándék stb.), gazdasági eszmék (hiány és bőség, szegénység és gazdagság stb.), aktorok (kereskedő, alkusz, bankár stb.) vagy intézmények (részvénytársaság, bank, tőzsde stb.) narratív funkcióit vagy az általuk felkínált olvasói szerepeket vizsgálják.

A program és az előadások összefoglalói alább olvashatók: