Kávé, cukor, iszony – S. Laczkó András előadása

A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének 18. századi osztálya 2023. november 14-i vitaülésén kutatócsoportunk tagja, S. Laczkó András tart előadást Kávé, cukor, iszony. Barcsay Ábrahám A’ Kávéra című versének kontextusáról címmel 16 órától.

Az előadás összefoglalója:

Barcsay Ábrahám A’ Kávéra írt költeménye a 18. századi magyar irodalomban szokatlan témát dolgoz fel. A mindössze nyolc sor terjedelmű vers az európai kávé- és cukorfogyasztás és a fogyasztási cikkeket előállító gyarmati rabszolgatartó rendszer közötti kapcsolatra hívja fel a figyelmet, felmutatva a felvilágosodás korának egyik legellentmondásosabb jelenségét, vagyis a rabszolgaság intézményének a kor humánus erkölcsi eszményei alapján történő határozott elutasítása és az annak fenntartásához fűződő gazdasági érdekek ezzel egyidejű elfogadása közötti feszültséget. Noha a szöveg megértése – leszámítva talán az utolsó sorok „bölcsének” ellentmondásos magatartását – a témával kapcsolatban komolyabb előismeretekkel nem rendelkező modern olvasó számára sem jelent kihívást, az előadás arra tesz kísérletet, hogy az eszme-, gazdaság- és eseménytörténeti kontextus vizsgálatával némileg differenciáltabb képet adjon arról, hogy miről is szólt/szólhatott Barcsay verse a 18. század végén. Mivel a szerző költeményeinek zömétől eltérően A’ Kávéra datálása nem ismert, az említett kontextusokra támaszkodva az előadó a szöveg keletkezési idejének hozzávetőleges meghatározására is javaslatot tesz.

Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Klaniczay terem

1118 Budapest, Ménesi út 11–13., 1. emelet