Hamarosan megjelenik S. Laczkó András kötete

Megjelenés előtt áll S. Laczkó András Kegyetlen gazdagság, anyagi mennyország. Költészet és gazdaság a 18–19. századi magyar irodalomban című kötete az Irodalomtörténeti Füzetek sorozatban!

Laczkó könyve az utóbbi évek egyik legeredetibb irodalomtörténészi vállalkozása, amely egyéni módszertan jegyében, eddig kevésbé vagy alig vizsgált szövegek gazdasági és politikai eszmetörténeti kontextusait feltárva tesz kísérletet az 1790-es és 1840-es évek közti időszak magyar költészettörténetének újraolvasására.
Az esettanulmányok sorozata Nagy János és Barcsay Ábrahám a gyarmatáruk vásárlásának anyagi és erkölcsi konzekvenciáit firtató költeményeivel kezdődik. Ezt követi a gazdasági modernizáció közegében átformálódó reformkori hazafias líra (Vörösmarty), majd a védegyleti mozgalom gazdasági protekcionizmusát népszerűsítő, hazafias/honleányi fogyasztásra buzdító agitációs versek (Petőfi, Bajza, Garay János) és egy színdarab (Degré Alajos) elemzése. A kötet legfontosabb újdonsága az a felismerés, hogy a helyes/helytelen vásárlói magatartás dilemmáinak kiélezésével e korszak verses művei meghatározó szerepet játszottak a hazai fogyasztói (ön)tudat alakulástörténetében.