Felhívás! | Írói gazdálkodások a 19–20. században

Írói gazdálkodások a 19–20. században: Vállalkozás és befektetés Kazinczytól Jókaiig és tovább címmel szervez konferenciát az MTA BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport és a Debreceni Egyetem.

Időpont: 2021. január 29-30.
Helyszín: Debreceni Egyetem (vagy részben/egészben online, a járványügyi helyzettől függően)

Immár húsz év telt el Margócsy István Petőfi-könyvének megjelenése óta, melynek „Petőfi és az irodalmi gépezet” című fejezete nyomán az irodalmi alkotásnak mint piaci termelésmódnak a vizsgálata a klasszikus magyar irodalomtörténet-írásba is bekerült (Takáts József vonatkozó megjegyzését kölcsönvéve) a „bevett vallások” közé. Az azóta eltelt időben számos publikáció született, amely írói „háztartások” és az írás mint jövedelemforrás viszonyát vizsgálta a hosszú 19. században. Ezek a vizsgálatok részben a hivatásosodás előtti időkre irányultak, vagyis olyan írói pályákra, amelyek esetében az irodalmi működés kiegészítője vagy kísérője lehetett egyéb gazdasági (pl. földbirtokosi) tevékenységeknek. Részben pedig az írói professzionalizáció révén előállt viszonyokra, vagyis amikortól elvben lehetővé vált az irodalmi alkotótevékenységre alapozott gazdasági önfenntartás.

Konferenciánk ezeket a kutatásokat igyekszik tovább ösztönözni. Olyan előadásoknak kívánunk teret adni, amelyek az irodalmi alkotás egyéni anyagi környezetét és közegeit, illetve a gazdasági érvényesülés stratégiáit vizsgálják 1800 és 1920 között, vagyis rendi keretekben és ezek felbomlásakor, a kapitalista Gründerzeit, illetve a piaci termelési és kereskedési formák kiteljesedése idején.

Javasolt témák:

 • irodalmi bevételi formák és írói magánháztartások
 • az irodalmi tevékenység jövedelmezőségének változásai
 • írók nem-irodalmi jellegű kereskedelmi vagy termelői vállalkozásai, pénzügyi befektetései
 • női gazdálkodás és nőírói gazdálkodás
 • anyagi, szellemi, erkölcsi sikerek és csődök összefüggései
 • írók gazdasági ismeretei, nézetei, nyilvános javaslatai
 • írók szerepe gazdasági intézmények alapításában vagy működtetésében
 • társadalmi-anyagi emelkedés és süllyedés a hivatásossá váló irodalmi mezőben
 • az irodalmi vállalkozó és a tömegtermelésre berendezkedő szerzőtípus megjelenése
 • irodalmi önmenedzselési stratégiák
 • írók anyagi hagyatékai körüli viszályok

A maximum 300 szavas absztraktokat 2020. november 15-ig várjuk a következő email-címekre: bodrogifm@gmail.com; orban.laszlo@arts.unideb.hu; Hites.Sandor@abtk.hu

Szervezők: Bodrogi Ferenc Máté, Orbán László és Hites Sándor