Megjelent Halmos Károly Költség és költészet c. kötete

Örömmel tudatjuk, hogy Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete címmel megjelent kutatócsoportunk egyik oszlopa, Halmos Károly tanulmánykötete a L’Harmattan kiadónál. A könyv tizennyolc tanulmányt tartalmaz, amelyekből többek közt az is kiderül, hogy miként értelmezhető a gazdaságtörténész szemével Thomas Mann A Buddenbrook ház című regénye, mi mindent jelentett a „polgárosodás” vagy a „kapitalizmus” fogalma Magyarországon, hogyan látta gróf Széchenyi István gazdaság és morál viszonyát, s mi mindent sejtet a díjalapító Baumgarten Ferenc rokonának (Bernátnak) a végrendelete.

*

Halmos KárolyHalmos Károly az ELTE BTK Társadalom- és Gazdaságtörténeti Tanszék habilitált egyetemi docense, az MTA–BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoport tagja. Kutatási területei: gazdaság- és társadalomtörténet, politikai és gazdasági eszmék története, magyarországi nagyvállalkozók és családjaik története, a csődök története. (További információ a szerzőről)