Költészet és gazdaság

Antológia

sorozat

Költészet és gazdaság

A Költészet és gazdaság című tematikus antológia sorozat „A magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport kutatási programja keretében valósul meg.

A sorozat A védegyleti eszme az 1840-es évek költészetében című első kötete az 1844 őszén alapított Országos Védegylet ügyéhez kapcsolódó verses szövegeket gyűjti egybe.

Kötetek

II. kötet

Impresszum

Szerkesztette és a jegyzeteket írta:

S. Laczkó András

Felelős kiadó: HUN-REN, Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet
Olvasószerkesztő: Pálfy Eszter
Tervezés és digitalizáció: Bátori Anna és Maróthy Szilvia
A közölt kép forrása: Védegyleti bál (1845), Budapesti Történeti Múzeum
 
ISSN
DOI