Bátori Anna

Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet

batori.anna[at]gmail.com
  • historia litteraria Magyarországon
  • 1819. századi tudástranszferek
  • a 1819. század fordulójának populáris regényirodalma
  • „A tudás hálózatai: Wallaszky Pál historia litterariája és a 18. századi tudástranszfer. (Módszertani kísérlet)”. Irodalomismeret, 3. sz. (2016): 35–63.
  • „A tudás hálózatai. Rotarides Mihály és Wallaszky Pál: egy kapcsolat olvasatai”. In Humanista történetírás és neolatin irodalom a 15–18. századi Magyarországon, szerkesztette Békés Enikő, Kasza Péter és Lengyel Réka, 259–266. Convivia Neolatina Hungarica 1. Budapest: MTA BTK Irodalomtudományi Intézet, 2015.