Szabó-Reznek Eszter

Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet

szabo.eszter[at]abtk.hu szabo.reznek.eszter[at]gmail.com
  • a 19. század végi kolozsvári színház társadalomtörténete
  • a 19. századi magyar kulturális tér többközpontúsága, nemzeti és regionális identitások/intézmények
  • sajtótörténet
  • kulturális ünnepségek a 19. században
  • az irodalmi professzionalizáció gazdaságtana
  • a Jókai-évforduló
  • „K. Papp Miklós és egy értelmiségi hálózat: A kulturális elit alakulása és működése a 19. század végi Erdélyben”. Verso 1, 2. sz. (2018): 35–51. (PDF)
  • „Mennyibe kerül egy színházi ünnep megszervezése? Az erdélyi hivatásos színjátszás centenáriumának gazdasági vonatkozásai”. Irodalomismeret, 4. sz. (2018): 62–72. (PDF)
  • „Az arisztokrácia önreprezentációja az erdélyi hivatásos színjátszás centenáriumi ünnepségén”. Korall 18, 69. sz. (2017): 46–67. (PDF)
  • „Párhuzamos támogatáspolitikák a 19. század végi kolozsvári színházban”. In Egyediség és véletlen, szerkesztette Veress Károly, 119–130. Interdiszciplináris párbeszéd 4. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó, 2016. (PDF)