Halmos Károly – Sebők Richárd
Ponyvára vetett tudomány: Mi volt inkurrens könyv 1869-ben?

Mi az a Work in progress? E kategória alatt olyan tanulmányokat és egyéb munkaanyagokat teszünk közzé, melyek már kellően kiérlelt állapotban vannak ahhoz, hogy nyilvánosan is olvashatók legyenek, szerzői pedig örömmel vennék, ha a közönség hozzászólásaival, megjegyzéseivel, bírálataival és kiegészítéseivel segítené a véglegesítést.

Ponyvára vetett tudomány: Mi volt inkurrens könyv 1869-ben?
A Zweybrück és Plan vásári könyvkereskedés leltára (1869. évi csődjük alapján)

Zweybrück Fülöp és Plan Mór vásári könyvkereskedők 1869-ben vagyonbukottakká lettek. Vagyon alig maradt utánuk, de raktáron lévő könyveik felszínes leírása igen. A csődper az üzleti élet jelentéktelen eseménye volt ugyan, de a könyvjegyzékek nem olyan gyakoriak, hogy eleve érdektelennek nyilváníthatók volnának. A tanulmány célja a csőd átfogó környezetének felvázolása, hogy a tételeinek egyedi kiértékelésére alkalmatlan jegyzék legalább statisztikailag értelmet kaphasson. A világ- és hazai gazdasági környezet, a könyvkereskedelem és a csődjog szükséges elemeinek vázolása után kerül sor a csődper során keletkezett iratok értelmezésére, a csődperben megjelenő személyek megjelenítésére, s végül a könyvek jegyzékének elemzésére. A tanulmány mikroszintű közelségbe hozza a 19. század utolsó két harmadának fordulóján lezajlott kulturális változást, valamint a könyvkereskedelmen keresztül közelíti a könyveket vásárló közönség jellemzőit s ezáltal kapcsolódik „A magyar irodalom politikai gazdaságtana” kutatócsoport munkájához.

Így idézd: Halmos Károly és Sebők Richárd. „Ponyvára vetett tudomány: Mi volt inkurrens könyv 1869-ben? A Zweybrück és Plan vásári könyvkereskedés leltára (1869. évi csődjük alapján).” Kézirat, 2022. március, https://polecolit.abtk.hu/work-in-progress/1120/.