Literatura 2021/3: a világirodalom fogalmának kortárs elméletei

Megjelent a Literatura 2021/3-as száma, amelynek Műhely rovata a világirodalom fogalmának kortárs elméleteiből ad közre válogatást Hites Sándor vendégszerkesztésében. A blokk írásai (Galin Tihanov, Marko Juvan, Vladimir Biti, Alexander Beecroft, illetve Hites egy-egy szövege) kifejezetten kelet-közép-európai nézőpontból, vagy e térség dilemmáit is megvilágítóan szólnak hozzá a jelen nemzetközi irodalomtudományának egyik központi témájához.

Az utóbbi két évtized komparatisztikai vitáinak ugyanis a „világirodalom” volt az egyik kulcsfogalma. Nem véletlenül, hiszen e képzet rendre akkor kerül előtérbe, amikor egy-egy új globális rendszer konszolidációja van soron. Goethe maga is a napóleoni háborúk utáni új európai politikai és gazdasági rend jellegzetességeiből vezette le a Weltliteratur eszméjét, s e fogalom értelmezéstörténetének csomópontjai a későbbiekben is kötődtek hasonló történeti pillanatokhoz, azok derűlátó vagy borús politikai-kulturális jövőképeihez. Ez figyelhető meg a második világháború vagy a hidegháború lezárulását követően, illetve napjainkban, vagyis a hidegháború után létrejött világrend felbomlásának idején.

A lapszám hamarosan a Literatura folyóirat weboldalán is elérhetővé válik, emellett oldalunkon is közzétesszük.