Central/East European Literatures as World Literature | Kutatócsoportunk újabb nemzetközi konferenciája!

Kutatócsoportunk és a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetének Irodalomelmélet osztálya 2024. június 6–8-án nemzetközi konferenciát rendez Central/East European Literatures as World Literature címmel.

A rendezvény első két napjának helyszíne a Zenetudományi Intézet, a harmadik napé a Corvinus Egyetem Ménesi úti kampusza. (A program letölthető itt!)

A nagyszabású eseményre annak alkalmából kerül sor, hogy elkészült a Hajdu Péter és Z. Varga Zoltán által szerkesztett Hungarian Literature as World Literature című, huszonegy fejezetet tartalmazó tanulmánykötet. A kiadvány, melynek megjelenése 2025-ben várható, a magyar irodalom világirodalmi forgalmazásának, fordításának és recepciójának főbb állomásait, szerzőit és szövegeit, politikai és geopolitikai kontextusait tekinti át a koraújkortól a közelmúltig, kitekintve a színpadi és filmes adaptációkra is. Kutatócsoportunkból Hites Sándor a magyar költészet két korai fordítójáról, John Bowringról és Karl-Maria Kertbeny-ről, T. Szabó Levente pedig Meltzl Hugó és Brassai Sámuel komparatisztikai folyóirata, az Acta Comparationis Litterarum Universarum modernizmusáról írt fejezetet. A kötet a londoni Bloomsbury kiadó 2014-ben indult és a nemzetközi irodalomtudományban máris meghatározóvá vált, immár huszonkilenc darabot számláló „Literature as World Literature” sorozata számára készült, amelynek kötetei egyes nyelvek, nemzetek, régiók, szerzők, műfajok, stílusok, irányzatok, médiumok sajátos világirodalmi konstellációit vizsgálják.

A konferencia a magyar kötet elkészüléséig vezető, félévtizednyi, számos hazai és külföldi rendezvényt és műhelyt magába foglaló út lezárása mellett egy újabb, immár kelet-közép európai együttműködéssel folytatott kutatás előkészítéséül is szolgál. (A korábbi, Lendület-kutatócsoportunk társszervezésében létrejött rendezvények közül a nemzetköziek programját lásd itt.) A tervezett kutatás, amelynek munkacíme a konferencia címéül is szolgál, egyszerre irányul majd a kelet-közép európai régió mint földrajzi-kulturális konstrukció elméleti újragondolására, illetve a térség nemzeti irodalmainak kölcsönhatásaiból létrejött sajátos világirodalmi tér összehasonlító elemzésére.

A rendezvény első két napján hat szekcióban zajlanak az előadások, valamint két kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül. A harmadik napon a további együttműködés intézményi keretfeltételeire illetve digitális bölcsészeti kiterjesztésének lehetőségeire vonatkozó eszmecsere kapott helyet. Az előadók közt szerepel kutatócsoportunkból Hites Sándor és T. Szabó Levente; előbbi a Goethe körüli világirodalmi ajándék-rituálékról, utóbbi pedig a korai komparatisztika kelet-közép európai hálózatairól beszél majd.

Jelen lesz továbbá a Bloomsbury sorozatának főszerkesztője, Thomas O. Beebee (Penn State University), illetve tanácsadó testületének tagjai, Galin Tihanov (Queen Mary University, London) és Mads Rosendahl Thomsen (AarhusUniversity),a bolgár, a lengyel, a holland/flamand és a román kötetek szerkesztői közül Theo D’Hean (Leuveni Katolikus Egyetem), Dimitar Kambourov (Trinity College Dublin),Piotr Florczyk (University of Washington, Seattle), Christian Moraru (University of North Carolina, Greensboro), Andrei Terian (Lucian Blaga University, Nagyszeben), valamint a nemzetközi összehasonlító irodalomtudomány jónéhány kiemelkedő képviselője, többek közt Vladimir Biti (Universität Wien), Robert Gáfrik (Szlovák Tudományos Akadémia Világirodalmi Intézet), Jernej Habjan (Szlovén Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézet), Dobrata Pucherova (Szlovák Tudományos Akadémia, Universität Wien), Magdalena Roguska-Németh (Varsói Egyetem), Daniela Stoica (Fan S. Noli University of Korçë, Albánia).