Felhívás! | Az irodalom-üzlet: Vállalkozás és kultúra a könyvkiadásban

Konferencia „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport szervezésében.

Időpont: 2022. május 20-21.

Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest (a járványhelyzet szerint élő, hibrid, vagy online formában)

„Magyarországon a legnehezebb könyvet eladni, hát erre csak nagyon kiváló emberek vállalkoznak” – olvashatjuk Móricz Zsigmond Úri murijában a százkötetes Jókai-kiadás előfizetőit gyűjtő fiktív alak, Lekenczey Muki vállalkozása kapcsán. Vajon csakugyan nehéz volt? Ki mindenki vállalkozott rá mégis?

A magyar könyvpiacot működtető kiadók és kereskedők a klasszikus századfordulón családi alapon szerveződtek; vállalkozásaik idővel társas cégekké, később részvénytársaságokká fejlődtek, a könyvkereskedésekből országos jelentőségű kiadók váltak. A könyvnek és a sajtónak egyre nagyobb szerep jutott az oktatásban és az ismeretterjesztésben, a közönség növekvő olvasási kedve, illetve a kiadók újításai kölcsönösen hatottak egymásra, fokozva a könyv- és lapkiadás volumenét, a német helyett egyre inkább magyar nyelven. A vállalatok technikai és szellemi apparátusát idővel már bankok és üzleti befektetők tőkéje finanszírozta, ami visszahatott a kiadványpolitikára is. A kiadványozási stratégiát a szellemi igényesség mellett gazdasági szempontok is irányították. A sajtó robbanásszerű műfaji, tartalmi differenciálódása a sajtót működtető – de a könyvkiadásban is érdekelt – szakemberek új csoportjainak kialakulását is magával hozta.

Konferenciánkra olyan előadásokat várunk, amelyek az irodalmi könyv- és lapkiadás alakulását vizsgálják a 18-19. század fordulójától a 20. század első feléig a következő témák mentén:

 • családi vállalkozásból részvénytársaság: a menedzseri kapitalizmus megjelenése a könyvkiadásban
 • kiadói üzleti modellek: piaci és állami megrendelések
 • a kiadás és a terjesztés intézményei
 • kooperáció és kartell a kiadói iparban
 • írói szerződések és kiadók
 • kiadói és szerzői perek
 • olvasórétegek és kiadványpolitika: nyelvi differenciáltság, árkategóriák, példányszámok
 • a technológiai változások hatása a kiadványokra és az üzletre
 • férfi és női szerepek a kiadói iparban
 • marketing, reklám, ügynökök
 • siker- és bulvárlapok, néplapok
 • díszművek és a pozitivista tudomány szintéziseinek piaca a századvégen

Jelentkezni 2022. március 20-ig lehet max. 300 szavas absztrakttal és néhány sornyi életrajzzal a következő email címeken:

rozsafalvi@gmail.com Rózsafalvi Zsuzsanna (Petőfi Irodalmi Múzeum)

szsomorjai@gmail.com Somorjai Szabolcs (Budapest Főváros Levéltára)

hites.sandor@abtk.hu Hites Sándor (Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet)