Előadás | Veszprémi Nóra: A művész, a nemesember és a közalkalmazott

A „19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport szeretettel vár minden érdeklődőt

Veszprémi Nóra

A művész, a nemesember és a közalkalmazott: Vágyak és lehetőségek a múzeumi szakmában az Osztrák-Magyar Monarchiában

című előadására.

Helyszín: Irodalomtudományi Intézet, I. emeleti tanácsterem (Budapest, Ménesi út 11–13.)
Időpont: 2022. április 12. délután 4 óra

Veszprémi Nóra művészettörténész, jelenleg a Continuity/Rupture: Art and Architecture in Central Europe 1918–1939 (CRAACE) című projekt kutatójaként dolgozik a brnói Masaryk Egyetemen. Kutatási területe a magyar és közép-európai művészet a 19. és kora 20. században, különös tekintettel a művészet és a nemzettudat kapcsolatára, valamint a művészet intézményrendszerének történetére.

Legfontosabb munkái: Matthew Rampley, Markian Prokopovych and Nóra Veszprémi. The Museum Age in Austria-Hungary: Art and Empire in the Long Nineteenth Century. Penn State University Press, 2021; Uők. Liberalism, Nationalism and Design Reform in the Habsburg Empire: Museums of Design, Industry and the Applied Arts. Routledge, 2020; Veszprémi Nóra. Fölfújt pipere és költői mámor: Romantika és művészeti közízlés a reformkori Magyarországon. L’Harmattan, 2015.