Felhívás! | Örökség és áru: Kéziratos írói hagyatékok a 19–20. században

Örökség és áru: Kéziratos írói hagyatékok a 19–20. században címmel konferenciát rendez „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport.

Időpont: 2023. május (a pontos dátumot a részvevőkkel való egyeztetés után jelöljük ki)
Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet, Budapest

A 19. század közepéig a kézirat és a kéziratos alkotói hagyaték jobbára magánügynek számított. A század második felétől viszont a közgyűjtemények már szisztematikusan gyűjtöttek autográf kéziratokat, klasszikus vagy kortárs íróktól származó írásmintákat, tudósi vagy szerkesztői hagyatékokat, adományozás és vásárlás útján egyaránt, esetenként már a szerző életében. A szerzőkkel kötött kiadói szerződések (többek közt az életműszerződések) is a legtöbbször megkövetelték a kéziratok hozzáférhetőségét, s ezzel az alkotók számára is tudatosult kézirataik értéke. Azzal, hogy a kéziratnak az eszmei mellett piaci értéke is lett, birtoklása jogi kérdéssé vált. A kéziratok piacán megjelentek és meghatározó szerephez jutottak a magángyűjtők, s a közgyűjtemények a századfordulón már gyakran magángyűjtemények anyagából vásároltak.

Konferenciánk célja e folyamatok korai szakaszának feltárása, valamint egyes magánygyűjtemények kialakulásának bemutatása. Mivel a tulajdonosok kiléte és egy-egy kézirat provenienciája „érzékeny adat”, ezért olyan előadásokat várunk, amelyek megfelelnek a személyes adatok védelmére vonatkozó rendelkezéseknek. Kiemelten számítunk – akár az online részvétel lehetőségének biztosításával – a határainkon túli kézirat-hagyatékok történetéről szóló eladásokra. 

Javasolt témák:

  • a kéziratos irodalmi hagyaték mint nemzeti és/vagy családi örökség
  • jelentősebb írói és tudósi hagyatékvásárlások
  • jelentősebb írói és tudósi hagyaték-adományozások
  • a kézirat-aukció intézményesülése
  • kéziratos hagyaték és a szerzői jogi szabályozás
  • hagyatéki perek
  • jelentősebb magángyűjtők és gyűjteményeik
  • a kézirat-hitelesítés egykori és mai módjairól
  • a kézirat-hamisítás hőskora

Jelentkezni 2023. április 2-ig lehet max. 300 szavas absztrakttal és néhány sornyi életrajzzal (ezeket egyetlen fájlban kérjük, melynek címe a jelentkező vezetéknevét is tartalmazza) a következő email-címeken:

rozsafalvi@gmail.com Rózsafalvi Zsuzsanna (Petőfi Irodalmi Múzeum)

Hites.Sandor@abtk.hu Hites Sándor (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet)

Szabo.Eszter@abtk.hu Szabó-Reznek Eszter (Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézet)