Vladimir Biti, DW_hr

Meghívó! | Vladimir Biti előadása

„A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport és az Irodalomtudományi Intézet Irodalomelmélet Osztálya szeretettel vár minden érdeklődőt

Vladimir Biti: Globalization and Worlding: Interconnected alternatives

című vendégelőadására.

Időpont: 2023. március 28. 14 óra

Helyszín: Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, I. emeleti tanácsterem (1118 Budapest Ménesi út 11-13.)

Vladimir Biti a bécsi egyetem emeritus professzora, az arcadia: Journal of Literary Culture társszerkesztője, az International Comparative Literature Association (ICLA) irodalomelméleti bizottságának tiszteletbeli elnöke, illetve az Európai Akadémia irodalmi és színházi szekciójának elnöke.

Legutóbbi években írt monográfiái, mint a Post-imperial Literature: Translatio Imperii in Kafka and Coetzee (De Gruyter, 2021), az Attached to Dispossession: Sacrificial Narratives in Post-imperial Europe (Brill, 2018), és a Tracing Global Democracy: Literature, Theory, and the Politics of Trauma (De Gruyter, 2016), illetve a szerkesztésében megjelent tanulmánykötetek, mint a The Idea of Europe: The Clash of Projections (Brill, 2021), a Claiming the Dispossession: The Politics of Hi/storytelling in Post-imperial Europe (Brill, 2017), és a Reexamining the National-Philological Legacy: Quest for a New Paradigm (Rodopi, 2014), a nemzetközi összehasonlító irodalomtudomány meghatározó munkái.

Biti „Ki csinál világot az irodalomból?” című cikke magyar fordításban olvasható a Literatura 2021/3. Világirodalom számában.

Az előadás rezüméje az alábbi meghívóban: