Konferencia | Az irodalmi piac csereformái és a forgalmazás színterei a 19. századtól napjainkig

„A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport Az irodalmi piac csereformái és a forgalmazás színterei a 19. századtól napjainkig címmel tart konferenciát 2023. december 1-én a Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézetében.

A 19. század középső évtizedeitől az irodalmi piaci terjeszkedése nem az érintkezési és csereformák redukciójával, hanem differenciálódásukkal járt együtt. A kulturális kereskedelem számos csereformát működtetett, monetarizáltakat és barter-jellegűeket, személyeseket és személyteleneket, közvetleneket és szakosodott közvetítőkön keresztül zajlókat egyaránt. Ezzel összefüggésben az irodalom forgalmazásának színterei ugyancsak egyre változatosabbak lettek és a társadalmi tér egyre több szegmensére kiterjedtek. A konferencia előadásai a diszkurzív és anyagi környezeteknek ezt a változatosságát igyekeznek bemutatni.

A konferencia programja:

Az előadások összefoglalói:

A konferencia felhívása itt olvasható.