Költség és költészet | Kötetbemutató

Az MTA BTK Lendület – A magyar irodalom politikai gazdaságtana Kutatócsoport tagja, Halmos Károly Költség és költészet. Eszmék gazdaság- és társadalomtörténete című tanulmánykötetének bemutatóját 2021. június 25-én tartották a Kossuth Klub kertjében. A L’Harmattan kiadónál megjelent kötet tizennyolc tanulmányából többek között az is kiderül, hogy miként értelmezhető a gazdaságtörténész szemével Thomas Mann A Buddenbrook ház című regénye, mi mindent jelentett a „polgárosodás” vagy a „kapitalizmus” fogalma Magyarországon, és hogyan látta gróf Széchenyi István gazdaság és morál viszonyát.

„A gazdaságtörténész egy hajdan az egyetemes tudás rangjára törő tudomány, a história, és egy ma az általános társadalomtudomány rangjára törő tudomány, az ökonómia határvidékén bóklászik, és most egy újabb magát univerzálisnak elgondoló tudomány, a szinte mindennek a poétikáját elgondolni tudó irodalomelmélet tanyája felé lépdel.” Ezzel kezdi a szerző a kötet címével megegyező című tanulmányát, és ez volt a kiindulópontja a könyvbemutatónak is, ahol a kutatócsoport vezetője Hites Sándor irodalom és gazdaság viszonyáról beszélgetett a szerzővel, valamint Békés Vera filozófussal és Kövér György gazdaságtörténésszel.  

HalmosK1
HalmosK3
HalmosK2