Karantén és világirodalom a 19. században | Hites Sándor előadása

A kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem Modern Filológiai Kutatóközpontja (FiM) 2016 óta szervez előadásokat az első nemzetközi összehasonlító irodalomtudományi lap szerkesztőinek emlékére Sámuel Brassai and Hugo von Meltzl Memorial Lecture Series [Brassai Sámuel és Meltzl Hugó Emlékelőadások*] címmel.

A sorozat 2021. június 3-án tartott újabb rendezvényének meghívott előadója Hites Sándor, a BTK Irodalomtudományi Intézet tudományos főmunkatársa, A magyar irodalom politikai gazdaságtana Lendület-kutatócsoport vezetője volt, aki Quarantines, Cordons, Dams: On the Containment of World Literature in the Nineteenth Century [Karanténok, kordonok, gátak: A világirodalom megfékezése a 19. században] című online előadásában azt a kérdést járta körül, hogy a 19. században milyen elgondolások voltak forgalomban a nemzetek közötti szellemi kommunikáció szabadságáról és jótékony vagy kényszerű korlátozásáról. Az előadás mások mellett Goethe, John Bowring, Fichte és Erdélyi János nézeteit elemezve arra is rámutatott, hogy a nemzetközi kulturális és kereskedelmi érintkezés korabeli értelmezései miként kapcsolódtak össze közegészségügyi és járványügyi megfontolásokkal, nevezetesen szimbolikus vagy materiális „karanténok, korlátok és gátak” építésének mérlegelésével. 

*A sorozat korábbi előadásai

  • 2016: Franco Moretti (Stanford University): Emotions of London 1700-1900 [Londoni érzelmek. 1700-1900] 
  • 2019: Delia Ungureanu (Harvard’s Institute for World Literature): Chance Encounters of Circulation: World Literature Meets World Cinema [Véletlen találkozások körforgása: A világirodalom és a világfilm]