Megjelent a Studia Litteraria tematikus száma

Megjelent a Studia Litteraria friss, 2021/3–4-es száma. Az Írói gazdálkodások a 19–20. században című tematikus lapszám az MTA BTK Lendület Magyar Irodalom Politikai Gazdaságtana Kutatócsoportnak a Debreceni Egyetem  Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézetével 2021 januárjában közösen szervezett, azonos című konferenciáján elhangzott előadásokból készült tanulmányokat tartalmazza.

Kutatócsoportunk több tagja – Balogh Gergő, Császtvay Tünde, Rózsafalvi Zsuzsanna, Bodrogi Ferenc Máté, Hites Sándor és Orbán László – is publikált a lapszámban, amelyet utóbbi három kollégánk szerkesztett. A tanulmányokból „kitűnik,  hogy  az  1800  és  1920–30-as  évek  közti  időszakban  –  vagyis  a  rendi  keretekben  és  ezek  felbomlásakor,  a  kapitalista  Gründerzeit,  illetve  a  piaci  termelési  és  kereskedési  formák  kiteljesedése  idején  –  az  »írói  gazdálkodás«  sokszínű  változatai jöttek létre, de a mediális vagy jogi környezet, illetve az alkotói habitusok különbségei ellenére mégis kirajzolódik egy olyan történeti horizont, amelyen e változatok Kazinczytól Bajzán és Vörösmartyn át Móriczig egymást kölcsönösen értelmezve elrendezhetők. S ezzel, a maga eredményein túl, e gyűjtemény előkészíthet vagy tovább ösztönözhet olyan kutatásokat is, amelyek a szocialista korszak állami mecenatúrájának és szimulált irodalmi piacának a keretei közt tekintik át az „írói gazdálkodás” aktuális lehetőségeit: de megvilágíthatja az 1990 utáni korszak – az itt tárgyalthoz sok tekintetben visszatérő – »irodalmi gépezetének« (Margócsy István) jellemző mechanizmusait is” – írja Hites Sándor az előszóban.

A teljes lapszám letölthető a Studia Litteraria weboldaláról.

Az online konferencia előadásai visszahallgathatók a Bölcsészettudományi Kutatóközpont videotárában. (További információ.)