Bodrogi Ferenc Máté

Debreceni Egyetem
Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézet

bodrogi.ferenc[at]arts.unideb.hu

  • 18–19. századi magyar irodalmi eszmetörténet és textológia
  • Kazinczy Ferenc életműve
  • a gentleman-eszmény 
  • mecenatúra és folyóirat-finanszírozás a 18–19. század fordulóján
  • „Az Aurora. Hazai almanach mint (zseb)könyvtárgy. (Az újramondás lehetséges távlataihoz)”. Alföld 68, 2. sz. (2017): 67–85. http://epa.oszk.hu/00000/00002/00213/pdf/EPA00002_alfold_2017_02_067-085.pdf
  • „Dologi hurok a szellemi műveleten: a szöveg mint nyomtatott termék. A Kazinczy Ferencz’ Munkáji: Szép Literatúra kiadástörténetéhez”. In Textológia – filológia – értelmezés. Klasszikus magyar irodalom, szerkesztette Czifra Mariann és Szilágyi Márton, 43–56. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014.