Császtvay Tünde

Bölcsészettudományi Kutatóközpont
Irodalomtudományi Intézet

csasztvay.tunde[at]abtk.hu
  • az irodalom társadalomtörténete a 19. század második felében
  • sajtótörténet
  • kulturális intézménytörténet
  • az irodalmi professzionalizáció gazdaságtana
  • a szerzői jogi szabályozás története
  • a Jókai-évforduló
  • ERŐ TÉR ERŐ. Monográfia és tanulmányok. Budapest: Ráció Kiadó, 2017.
  • „Irodalomtörténeti összefoglaló 1867–1906”. In Kettős kötődés. Az Osztrák–Magyar Monarchia. Magyarország művelődéstörténete 1867–1918, szerkesztette Hargitai György és Szentpéteri József, 131–183. Budapest: Kossuth Kiadó, 2001.