Sándor Hites

Research leader

Institute for Literary Studies at the Research Center for the Humanities

hites.sandor[at]abtk.hu
 • the economy of literature
 • the 19th-century novel
 • literary exile
 • the economies of the concepts of world literature
 • the concept of a “national wealth”
 • economic representations in the 19th-century novel
 • „How to Begin and How to End National Narratives? Histories of Literature and Economic Thought in 19th century Hungary”. In Kősziklára építve. Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére. Writings in Honour of Péter Dávidházi, edited by Dániel Panka, Natália Pikli and Veronika Ruttkay, 163–170. Budapest: ELTE BTK Angol-Amerikai Intézet, Anglisztika Tanszék, 2018. (PDF)
 • „A pénz fátyla, avagy a monetáris reprezentációról néhány 19. századi regényben”. Alföld 68, 2. sz. (2017): 86–94. (PDF)
 • „On Monetary and Literary Fictions”. NeoHelicon 43, 2. sz. (2016): 427–443.
 • „A pénz mint papír és írás: Jókai esete a bankjegyekkel 1848-ban”. In „író leszek és semmi más”: Irodalmi élet, irodalmiság és öntükröző eljárások a Jókai-szövegekben, szerkesztette Hansági Ágnes és Hermann Zoltán, 63–81. Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2015. (PDF)
 • „Az irodalom és a gazdaság valóságáról és fiktivitásáról”. In Tény és fikció: Tudomány és művészet a nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon, szerkesztette Lajtai Mátyás és Varga Bálint, 131–163. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2015. (PDF)
 • „Hypotheka vagy hypothesis: a valóságos és a képzeletbeli a Hitel gazdaságtanában”. In Jólét és erény. Tanulmányok Széchenyi István Hitel című művéről, szerkesztette Hites Sándor, 95–131. Hagyományfrissítés 2. Budapest: Reciti Kiadó, 2014. (PDF)
 • „A kincstől a tőkéig: kísértettörténet és pénz a korai magyar novellában (Kármán, Fáy, Kölcsey)”. Literatura 39, 2. sz. (2013): 115–138. (PDF)
 • „A vagyon kegyelme: gazdaság és vallás kapcsolatáról Széchenyinél”. In „Visszhangot ver az időben”: Hetven írás Szegedy-Maszák Mihály születésnapjára, szerkesztette Bengi László, Hoványi Márton és Józan Ildikó, 111–119. Pozsony: Kalligram, 2013. (PDF)
 • „Isteni ökonómiák: a klasszikus brit politikai gazdaságtan és a kereszténység kapcsolatáról”. In Gazdasági teológia, szerkesztette Fogarasi György, 186–201. Szeged: Szegedi Tudományegyetem, 2013. (PDF)
 • „Gazdaság, pénz, piac, üzlet, irodalom: a New Economic Criticism”. Helikon 57, 4. sz. (2011): 467–498. (PDF)
 • „Ki látta jönni? A gazdasági előrejelzés kultúrantropológiájáról válság idején”. Helikon 55, 4- sz. (2009): 501–516. (PDF)