polecolit

Adalékok Széphalom gazdasági csődjéhez | Orbán László tanulmánya

Kutatócsoportunk tagjának, Orbán Lászlónak a Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyvében Adalékok Széphalom gazdasági csődjéhez: Kazinczy József levelei Toldy Ferenchez címmel jelent meg tanulmánya. A cikk három olyan levelet ad közre, amelyet Kazinczy öccse, József írt Toldy Ferencnek, az író halála utáni években, mint az árvák ügyeinek képviselője. A levelezés fő tárgya Kazinczy írói hagyatékának megjelentetése, pontosabban az örökösöknek fizetendő jogdíj „elrejtése” a hitelezők elől.

Az adományozó Széchenyi – Hites Sándor tanulmánya

„Megint ’s megint – Szünetlen” – Egy újabb Széchenyi-évforduló termése címmel jelent tanulmánykötet az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya, valamint a Történelmi Társulat által 2021-ben, a Magyar Tudomány Ünnepén szervezett Széchenyi 230 című konferencián elhangzott előadásokból. Kutatócsoportunkból Hites Sándor adott elő a rendezvényen, a kötetben Az adományozó Széchenyi és a nemzeti ajándékökonómiák címmel olvasható tanulmánya.

Tanulmánykötet | A mecenatúra színeváltozásai

Ado­mány, díj, ju­ta­lom, se­gély: A me­ce­na­tú­ra szí­ne­vál­to­zá­sai az iro­da­lom­tör­té­net­ben címmel, Hites Sándor és Kollár Zsuzsanna szerkesztésében megjelent „A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport friss tanulmánykötete, amely a 2021. nyarán hasonló címmel rendezett konferencián elhangzott előadások írott változatát tartalmazza.

Interjú Hites Sándor irodalomtörténésszel (Népszava)

Kutatócsoportunk vezetőjét, Hites Sándort kérdezték az irodalom gazdasági vonatkozásairól, a gazdaság irodalomban való megjelenéséről, valamint „Az irodalom politikai gazdaságtana” kutatási projektről. „Kezd egyre világosabbá válni, hogy társadalmi problémáinkat nem magyarázhatjuk kizárólag az államszocializmus vagy a Horthy-korszak örökségével. Az elmúlt három évtizedben Magyarország a nyugati tőkés világ részévé vált, nálunk is a piacgazdaság, a kapitalizmus mechanizmusai működnek, így ezek természetét kell minél jobban megérteni és kritikusan szemlélni, hogy kezelni tudjuk a keletkező válsághelyzeteket.”

Felhívás! | Elbeszélni a pénzt. Gazdasági reprezentációk a prózairodalomban konferencia

„A 19. századi magyar irodalom politikai gazdaságtana” Lendület-kutatócsoport szervezésében 2023 áprilisában, a Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Irodalomtudományi Intézetében kerül megrendezésre az Elbeszélni a pénzt. Gazdasági reprezentációk a prózairodalomban című konferencia. Jelentkezni 2023. január 22-ig lehet max. 300 szavas absztrakttal.

Marx on Land, Wood Theft and World Literature in the 1840s | Hites Sándor előadása

Hites Sándor előadást tartott a duisburgi egyetemen működő Centre for Global Cooperation Research kutatóintézet november 24-25-én rendezett Collective Land Rights and Capitalists Economy: 19th-21st Centuries című workshopján. A rendezvény a közös tulajdonban álló anyagi és szellemi javak globális történetével foglalkozott. Hites előadása (“Ein Gemeingut monopolisieren”. Marx on Land, Wood Theft and World Literature in the 1840s) azt vizsgálta, hogy Marx világirodalom-fogalma miként kapcsolódott a szerzőnek a falopásról szóló nevezetes cikksorozatában kifejtett köztulajdon-felfogáshoz.

Ünnepi tanulmánykötet Halmos Károly tiszteletére

Hitel és hit címmel jelent meg tanulmánykötet kutatócsoportunk munkatársa, Halmos Károly 65. születésnapjának tiszteletére. A Bolgár Dániel, Koloh Gábor és Kulcsár Beáta által szerkesztett kötet az ez alkalomból szervezett konferencia előadásainak írott változatát közli, köztük kollégáink, Madarász Aladár és Somorjai Szabolcs tanulmányát.

Kooperáció a vállalkozások történetében konferencia

Az ELTE BTK Vállalkozástörténeti Kutatócsoportja Kooperáció a vállalkozások történetében címmel szervez konferenciát 2022. november 25-én, amelyen kollégánk, Halmos Károly is részt vesz. Tamás Mátéval közösen „Kooperáció, uralom, hatalom. A hadseregellátás mint erkölcsi probléma” címmel tart előadást.