Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Antológia

szöveg

Új Károly

Védegyleti eszmeszikrák

I.

Gróf X. Párisból hoza gyermekihez nevelőnőt
            Gróf úr, hát ez nem külhoni áruczikk-e?

II.

„A hon gyáriparát emelendjük majd, mihelyest lesz!”
            Majd akkor rátok nem szorulunk, uraim!

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. január 9., 50.

Az első, a „külföldieskedést” a gyermekek nevelése vonatkozásában szóvá tevő epigramma a Védegylet „anyagi” célkitűzéseinek a kultúra területére való kiterjesztéséről tanúskodik. 

A kérdés kapcsán a gyűjteményben lásd még:

Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Új Károly Védegyleti eszmeszikrák
Bajza József Ébresztő
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Babocsay Korszellem
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve a szövegekhez fűzött magyarázatokat.)

A második darab az iparvédelem ellenzőinek a kérdés nem időszerű voltára vonatkozó, a mozgalmon gúnyolódó érvelésére adott válasz. (A Védegylet körüli vitákról lásd Ney Ferenc Cosmopoliták című epigrammájának jegyzeteit.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus