Kolmár József: Nőm dala

Antológia

szöveg

Kolmár József

Nőm dala

Ma három éve, hogy
Oltár hideg kövén
Szerető férjemnek
Hűséget esküvém:
S azóta napom olly szépen ragyog!
Isten, e földtekén
Mi boldog lettem én:
Magyarhazában magyarnő vagyok!

S ime féléve már,
Hogy anyakeblemen,
Kedves szülöttemet
Hazámnak nevelem:
S azóta bennem egy szent tűz lobog!
Isten, e földtekén
Mi boldog lettem én:
Magyarhazában anya s nő vagyok!

És alig két hava –
Ó, milly büszke vagyok! –
Hogy magyar készítményt
Gyönyörrel hordozok:
S azóta keblem olly fendobog!
Isten, e földtekén
Mi boldog lettem én:
Magyarhazához hű leány vagyok!

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. május 29., 260–261.

Kolmár József (1820–1917) költeménye a honleányi szerepmodell 1840-es évek közepi bővülésének verses dokumentuma. A szöveg az életút időrendjét követi, pontosan megjelölve annak fordulópontjait; a hagyományos feleség- („Magyarhazában magyarnő vagyok!”) és anyaszerep („Kedves szülöttemet / Hazámnak nevelem […] / Magyarhazában anya s nő vagyok!”) a vers előadása szerint a Védegylethez való csatlakozással („alig két hava”) teljesedik ki, s teszi a magyar nőt és anyát valódi honleánnyá („Magyarhazához hű leány vagyok!”).

A kérdésről lásd még:

Garay János Magyar leány dala
Nina, Szegszárdról [Garay Franciska(?)], Védegyleti szózat
Urházy Szép, szebb, legszebb
Kolmár József Nőm dala
Pajor István Pávayné

című műveit, illetve azok magyarázatát.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus