Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Antológia

szöveg

Sréter Kálmán

Exempla trahunt

B. úr termében frakkban járták el a csárdást;
            Mért ne hisz X. színész Zrínyit a hőst így adá.

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1846. március 12., 216.

A nem nemzeti szabású báli viseletet bíráló epigramma már a Védegylet kiváltotta lelkesedés csökkenését és a magyaros öltözetek divatjának visszaszorulását jelzi. Az 1845-ös farsangi időszakban a honi kelmékből készült nemzeti szabású báli ruhák népszerűségében az „elkorcsosulás” végét látó és ünneplő tudósításokkal szemben az 1846-os év elején a divatlapok is egyre többet méltatlankodtak az idegen módi visszatérése miatt. Csupán egy példát említve, az előző évben még gyakran részletes és lelkes báli jelentéseket közlő Pesti Divatlap 1846 februárjának elején lakonikus tömörséggel számolt be a Nemzeti Kör báljáról: „Sok frakk –, hosszas keringők –, sok német szó –, a tagurakat a tribunéből fitymálva lenéző haute volée –, a belépti jegyeken »honi kelme« –, a testen többnyire »auslaender« –, Éljen a nemzetiség!” (Pesti Divatlap, 1846. február 5., 117.)

A nemzeti szabású viseletek divatja kapcsán lásd még:

Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Sréter Kálmán Exempla trahunt

című műveit, illetve azok magyarázatát.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus