Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Antológia

szöveg

Gömöry Frigyes

Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Búvilágod ha átölel:
Legjobb ír a munka, hidd el.

­***

Hölgyszivekre védegyletünk,
Hiszem, soha ki nem hat;
Mert e felé kelmék gyára
Csak színhagyó szépet ad!

***

Váltó szived szép leányka!
Nevem alá jegyzem én;
Szivem képzi majd a summát
Szerelmem az év helyén.
Terminusra mit se hajtok;
Törvény elé hát velem,
Bírói zárt kérj szivemre
S tedd tieddé kebelem!

***

Hölgysziveknek ügyfolyamja,
Még az öröklési is
Rövid útú, s feljebbvitelt
Meg nem enged soha is.

***

Élet-, halál-, tűz- és vihar-,
Biztosító egyletek!
Szép sorjában hölgyszivekre
Biztosítni jöjjetek!

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1847. január 24., 127–128.

Pesti Divatlap, 1847. január 24., 127–128. – Gömöry Frigyes (1813–1901) „Hölgyszivekre védegyletünk…” kezdetű tréfásan korholó rigmusa a mozgalom iránti lelkesedés lecsengésének időszakát mutatja. Az iparvédő mozgalomra utaló szöveg mellett néhány további (többé-kevésbé) gazdasági vonatkozású versike olvasható. A teljes szöveget lásd Pesti Divatlap, 1847. január 24., 127–128.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus