Garay János: Iparvédegyleti dal

Antológia

szöveg

Garay János

Iparvédegyleti dal

Föl, hazádnak védletére,
Honfiszív és honfikar!
Még eddig meg tudta védni
Szép hazáját a’ magyar!
A’ törökkel vagy tatárral
Kell-e vínunk? kérdezed, –
Nem! a’ honi műiparnak
Védelmére fogj kezet!

Ősidőkben vad tatárság
Harczra hítt és dúlni jött;
Most a’ síma fényüzés áll
Házad és kapúd előtt,
Mint barát kér bebocsájtást,
De te nézd mint ellened  ̶
És a’ honi műiparnak
Védelmére fogj kezet!

Ősidőben kardot edzél,
’S vértül ázott lobogód;
Most a’ kardot és a’ zászlót
Mint iparműt magad ódd,
Hogy mit önkezed csinálhat,
Pénzért azt mástól ne vedd;
Föl tehát, a’ honiparnak
Védletére fogj kezet!

Ősidőkben vérrel szerzéd
’S azzal védéd szép hazád;
Vér helyett most munka kell csak,
Fölkarolni, a’ mit ád.
De a’ munka csak ugy áldás,
Ha remélhet keletet;
Föl tehát, a’ honiparnak
Védelmére fogj kezet!

És mi az? mivel kecsegtet
Ez ellenséges barát?
Kéjes ízt igér az ínynek,
Testnek ékszert ’s szép ruhát,
Nézz körül, nem kapható-e
Itthon mindez éldelet, ̶
Ha a’ honi műiparnak
Védelmére fogsz kezet?

Szent a’ föld, mit őseidnek
Vére szentesíte meg, –
És ha csak szentek volnának
E’ lapályok, e’ hegyek!
Ím de dús a’ föld növénye,
’S ha kéjelgő ínyedet
Nem csiklandja még eléggé –
Védelmére fogj kezet!

És az ékszer? – hol van ország,
Mellynek több bányája van?
Hol hegyekben és folyókban
Egyiránt bő az arany?
Három ország fényüzését
Láthatja el ékszered,
Csak a’ honi műiparnak
Védelmére fogj kezet.

’S a’ ruhára nincs-e nyájad,
Kecske és juh, mint az ár?
És ha kell, selymét odadja
Néked is a’ kis bogár!
De hogy az csinos virágul
Ékesítse testedet,
Kell, hogy a’ honi iparnak
Védelmére fogj kezet.

’S légy, minő e’ kis bogárka,
Fonj magadból fonalat,
Fond magad rá, gombolyítsd be
Vele rajta honodat,
És a’ hon három szinével
Sződd belé ez egyletet –
Hogy ügyében honfi, honlány
Egyiránt fogjon kezet!

Föl, hazádnak védletére,
Honfiszív és honfikar!
Még eddig meg tudta védni
Szép hazáját a’ magyar!
Sem törökkel, sem tatárral
Nem koczkázod életed, –
Csak a’ honi műiparnak
Védelmére fogj kezet!

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1845. április 5., 425–426.

A költemény Garay verseinek következő gyűjteményes kiadásában már Védegyleti dal címen szerepelt. (Vö. Garay János, Újabb versei, 1843–1847, Pest, Magyar Irodalomterjesztő Társulat, 1848; 35–38.)

A versről lásd S. Laczkó András, A reklám helye: A védegyleti agitáció és Garay János Iparvédegyleti dala, Verso, 2022/1, 49–69.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus