Urházy: Szép, szebb, legszebb

Antológia

szöveg

Urházy

Szép, szebb, legszebb

Midőn először láttam éjszemed,
Mosolygó arczod, lenge termeted,
S a holló-fürtöt vállad gyöngy haván…
Mondám magamban: szép vagy, o leány!

Midőn megnyílott hozzám rózsa-szád,
És a magyar szót bájjal hangozád…
Szívembe szállt egy édes érzelem,
S mondám magamban: így szebb vagy nekem.

De meglátván, hogy nem külföldi mez,
Mi téged, szende, jó leány, fedez,
És hogy hazádért szűd szerelme nagy…
Most e kebelnek legszebb hölgye vagy!

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. május 1., 143.

A költemény azok közé a szövegek közé tartozik, amelyek a hazai ipar védelmét mint honleányi kötelességet jelenítik meg.

Erről lásd még:

Garay János Magyar leány dala
Nina, Szegszárdról [Garay Franciska(?)], Védegyleti szózat
Urházy Szép, szebb, legszebb
Kolmár József Nőm dala
Pajor István Pávayné

című műveit, illetve azok magyarázatát.

A honi viselet a védegyleti agitáció, illetve az ezt támogató bálok (és persze a divatlapok) hatására a női szépség és divatos megjelenés alapfeltételévé vált már 1844 végére. Ezt a Tanulságos és mulattató egyveleg – Fülbevaló szépeink számára (Szarka) egyik aforizmája Urházy versére emlékeztető módon fogalmazta meg: „Szép a nőben, ha kerüli a nagyon kitűnő öltözetet, szebb, ha ízléssel választja ruháit, de legszebb az, ha kedves alakját a hazában készült kelme födözi.” (Pesti Divatlap, 1844. október 20., 47.) A szerző a hazai kelmék viselése mellé megszólítottjának testi megjelenését és a magyar nyelv használatát emelte be az invencióját és szerkezetét tekintve a ’szép’ melléknév fokozására épülő költeményébe. Sokat elárul a korabeli hangulatról, hogy (legalábbis ebben a versben) a nemzeti nyelv ismerete/használata ugyan emeli a honleány szépségét, ám csak középfokra; a honleányi báj non plus ultráját a hazai ipar termékeinek viselése jelenti.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus