Balkányi Szabó: Debreczen

Antológia

szöveg

Balkányi Szabó

Debreczen

Némellyek, mondják hogy Debreczen egy maga olly nagy
           Mint egy vármegye, mert benne van annyi egyén!
S még is a mint hallám az ipar-védegyleti ügynek
           Pártfogolásában nem teszen egy falut is!

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. április 3., 30.

Balkányi Szabó Lajos (1823–1889) a debrecenieknek a Védegylet ügyében mutatott állítólagos részvétlenségét korholó epigrammájához a lap a következő jegyzetet fűzte: „Igaz volna ez alföldi óriás?! – A szerk.” Az egyes települések vagy megyék lakóit a mozgalommal szembeni közömbösségük (vagyis hazafiatlanságuk) miatt korholó megjegyzések 1844­–1845 fordulóján viszonylag gyakran jelentek meg a divatlapokban, elsősorban a vidéki levelezők tollából.

Kőszeg kapcsán lásd Ney Ferenc Szikrák sorozata Kőszeg című epigrammájának jegyzeteit.

1845 februárjában az Életképek egyik levelezője Veszprém megyét védelmezte a divatlap egy korábbi számában megjelent váddal szemben, miszerint: „Veszprém megyében a honi még nem divat.” (Vö. Életképek, 1845. február 8., 193–194.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus