Csendhelyi: Felköszöntés

Antológia

szöveg

Csendhelyi

Felköszöntés

Lezúgott a’ vihar hazánk egéről,
Hiszem, leéltük a’ bús korszakot,
Melly annyi üdvös tervet romba döntött,
Melly annyi szép reményt eloszlatott…
Hiszem, hogy honszerelmünk pályabére
Más lesz ezentúl – mint a’ küzdők vére.

Hiszem, fohász kél szíveink mélyéből
Egy feltüneglő boldog lét után,
Mert megtanulhatók már a’ hazánkon
Régen letombolt véridők nyomán:
Hogy ott, hol harcz dühöng ’s pártok viszálya,
Ott a’ honügy mindig fagyponton álla.

’S a’ honfi keblét szégyen láza törte,
Látván a’ végtelen fondorkodást –
De a’ ravaszság önmagát ledúlta,
Felébresztvén az alvó óriást;
’S ez óriás föléledez szívünkben,
Erővel daczoló közszellemünkben.

Tehát, hontársak, a’ közszellem éljen!
Ez ad hazánknak ujdon életet,
Ha lelkesen minden korcsérzet ellen
Szívünkben alkotunk védegyletet:
’S hiszem, hogy e’ sok vésztől hányt hazára
Még földerül a’ boldogság sugára!

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1846. január 31., 143–144.

A szöveg közvetlenül nem utal sem a honi ipar, sem általában véve az ország anyagi érdekeinek védelmére, ám a nemzet felébredését, a diszkordia megszűnését, a hazafiak közti egység létrejöttét és az elkorcsosulással való szakítást ünneplő vers mindezeket a(z eredetileg gazdasági célú) védegyleti mozgalom kiterjesztésével kapcsolja össze.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus