Pajor István: Gyárak

Antológia

szöveg

Pajor István

Gyárak

Gyárak készülnek, haza örvendj, lesz honi kelméd.
         Hányra fog illeni majd a honi kelme, hazám!

Jegyzetek

Megjelenés

Honderü, 1845. július 29., 68.

Pajor István (1821–1899) epigrammája a Védegylet programjában kiemelt jelentőségű textilipar fellendítése és a hazai vásárlók belföldi termékekkel való ellátása érdekében tervezett gyáralapításokról szóló hírekre reagál. A lapokban már 1844 végén többször olvasható volt a panasz, hogy nem áll rendelkezésre minden típusú textíliából a honi kelméket vásárolni kívánó (elsősorban) hölgyközönség igényeinek kielégítésére elegendő mennyiség. A Pesti Divatlap november közepén a probléma belátható időn belüli megoldásának reményével kecsegtette a belföldön előállított anyagokból készült ruhákra vágyókat: „Eddigelő legnagyobb panasz volt volta az a nők részéről, miszerint kivéve a bársonyt és selymet, úgyszólván semmi másnemű szövetet nem kaphatnak öltönyeikre. De e panasz is meg lesz szüntetve, mert örömmel mondhatjuk, hogy a derék gróf Károlyiné egyedül a nőruhák számára megkívántató kelmék számára egy, már nem sokára működendő gyárat állít, mellyből nagy mennyiségű nőruhakelme fog kikerülni. Addig is bár legalább a szabása lenne magyaros, hölgyeink öltözetének.” (Pesti Divatlap, 1844. november 17., 112.)

A hazai textilipar a Védegylet általi támogatásának gazdasági hatásáról lásd:
John Komlós, A Védegylet, Történelmi Szemle, 1981/1, 51–57.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus