Korponay: Kossuth

Antológia

szöveg

Korponay

Kossuth

Míg lehetett írt s a nemzet nőlt szellemerőben,
            És az irás által gazdagitotta honát.
Nem tollat, honi kelmét tart ma irói kezében:
            S így is a hont naggyá tudja emelni Kossuth.

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1845. május 29., 276.

Az epigramma első disztichonja a Pesti Hírlap szerkesztőjét méltatja, a második disztichon a lapjától megfosztott, ám a Védegylet igazgatásában új tevékenységi körre találó Kossuth hazafiúi nagyságát és eltökéltségét dicséri.

Ehhez hasonló, a politikai élet fontos alakjaira írt költemények a gyűjteményben:

Sujánszky Antal Deák Ferenchez
Bulyovszky Gyula Nemzeti képtár

című versei. Ugyancsak konkrét személyekhez, a Védegyletet támogató arisztokrata testvérpárhoz kapcsolódik:

Petőfi Sándor Batthyányi és Károlyi grófnék
Riskó Ki nem tudja: kik ők?

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus