Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Antológia

szöveg

Bulyovszky Gyula

Védegyletes

Fercsi a „honfi” nevért frakkot vett gácsi szövetből
            S Bécsbe magyar kártyán játsza el ősi javát.

Jegyzetek

Megjelenés

Pesti Divatlap, 1844. december 8., 159.

Bulyovszky Gyulának (1827–1883) 1843-tól jelentek meg költeményei és novellái a Pesti Divatlapban és a Honderüben. Az epigramma a védegyleti eszme gyors „divatossá” válásának visszásságait teszi szóvá. A „honfi” nevet, ahogy az a hexameter sorból is kiderül, két hónappal a Védegylet megalapítása után már kizárólag a „honi” termékek fogyasztásával lehet kiérdemelni. Azt, hogy ebben az esetben ál- vagy divathazafiról van szó, részben az sejteti, hogy „Fercsi” a legfontosabb hazai posztógyártól, a gácsitól vásárol ugyan anyagot, ám azt idegen szabású ruha (frakk) készítésére használja. Noha a hazai termék vásárlásával az epigrammában gúnyolt „védegyletes” valójában eleget tett a honi ipar pártolása hazafias kötelességének, ám ez az anyagi/gazdasági jellegű elvárás – mint az a korabeli lapok híreiből, publicisztikáiból, báli beszámolóiból, „divattudósításaiból” és olvasói leveleiből nyomon követhető – gyorsan kiegészült a nemzeti jelleg hangsúlyozásának igényével, ami a ruházat esetében annak magyaros szabását jelentette. A pentameter sor az abszentizmus bűnével egészíti ki az idegen divat követésének vétkét, mintegy igazolva az álhazafiság gyanúját.

A „külföldieskedés” problémájáról a gyűjteményben lásd: 

Fekete János: Mi kell a magyarnak?
Berecz Károly Állatmutatvány
Bulyovszky Gyula Védegyletes
Pajor István Diák-magyarkák 16. Vestis non facit monachum
Új Károly Védegyleti eszmeszikrák
Molnár György A haza reményei
Garay János Magyar leány dala
Székács Pál Frakk és atilla
B. Szabó Lajos Nemzeti ruhánk szózata
Kerényi Frigyes Honi kelmék
Alváry Fehér hollói ritkaság
Ney Ferenc Cosmopoliták
Riskó Hymnus-féle
Sujánszky Antal Deák Ferenchez
Arany János Az elveszett alkotmány

című műveit, illetve a szövegekhez fűzött magyarázatokat.

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus