Ney Ferenc: Szikrák

Antológia

szöveg

Ney Ferenc

Szikrák

Kőszeg

Kőfalat, honfikebelt szegeztél a’ mozlimek ellen:
            Most iparod verjen sógor agyába szeget.

Jegyzetek

Megjelenés

Életképek, 1845. március 8., 306.

Ney Ferenc (1814–1889) epigrammája egy történelmi emlékezethelyeket megjelenítő sorozat része. (Sajó, Mohács, Rákos, Kőszeg, Kassa, Vinnavár, Temesvár – vö. Életképek, 1845. március 8., 306–307.)

Kőszeg neve a védegyleti mozgalom ügyével összefüggésben többször felbukkant a korabeli sajtóban. 1844 novemberében az Életképek szombathelyi levelezője (igen sértő kifejezésekkel élve) a német nyelv használatáért rótta meg a maguk védegyleti fiókját ekkorra már megalapító kőszegieket: „Kár, hogy e’ jó szomszédok kissé ellenei a’ nemzetiségnek. […] Uraim! nem fog ártani önöknél nemzetiség-védegyletről is gondoskodni, mert csupán gyárvédegylet – ha mellette német elem uralkodik kegyeteknél – még nem menti fel az embert a’ honfiutlanság bűnétől –, ’s engedelemmel legyen mondva, attilába, zrínyibe öltöztetett majmokat láttunk már tánczolni, ’s bizony sohasem tévedtünk annyira, hogy azért magyaroknak hittük volna őket”. (Életképek, 1844. november 20., 682.) A következő évben egy ugyaninnen érkezett (egyébként Ney apjának haláláról is megemlékező) tudósítás a szomszédos város hölgyeinek rótta fel a magyar ipar ügyében mutatott részvétlenségüket: „A’ kőszegi szépnem nagy ellensége a’ honi iparnak. Oh, édes szépnem! ez bizony nem szép!” (Életképek, 1845. február 8., 193.) Ugyanebben az időszakban Kőszeget jóval kedvezőbb színben feltüntető hírek is napvilágot láttak. A Pesti Divatlap 1844 novemberében a honi kelmék keresettségéről szóló egyik beszámolójában a hazai textilipar legkiemelkedőbb képviselőinek sorában említette a város nevét: „A csak most végződött pesti vásáron a kőszegiek által gyártott s ide hozott posztókelme, ha még annyi lett volna is, mind elkelt. Valero selyem- s Koch posztógyára alig győzi a sok munkát. De még is leginkább el van foglalva a gácsi posztógyár.” (Pesti Divatlap, 1844. november 17., 107.) A következő hónapban a divatlap arról értesítette olvasóit, hogy „Kőszegen egy gyárállító egylet létesülése van készülőben”. (Pesti Divatlap, 1844. december 15., 173.)

További versek

Fekete János: Mi kell a magyarnak?

Túri Sámuel: Országgyűlési közvélemény

Berecz Károly: Állatmutatvány

Petőfi Sándor: Batthyányi és Károlyi grófnék

Hamar[y] Dániel: Belföldi ipar

Bulyovszky Gyula: Védegyletes

Pajor István: Diák-magyarkák

Petőfi Sándor: Védegyleti dal

Sujánszky Antal: Új évre

Új Károly: Védegyleti eszmeszikrák

Molnár György: A’ haza reményei

Garay János: Magyar leány dala

Bajza József: Ébresztő

Székács Pál: Frakk ás atilla

Új Károly: Pazarlás külföldön

Pajor István: Honi gyártás

Ney Ferenc: Szikrák

Nina, Szegszárdról: Védegyleti szózat

B. Szabó Lajos: Nemzeti ruhánk szózata

Meszlényi Ödön: Honi

Petőfi Sándor: A külföld magyarjaihoz

Balkányi Szabó: Debreczen

Garay János: Iparvédegyleti dal

Kerényi Frigyes: Honi kelmék

Csalánfi: Pénz

Ney Ferenc: Cosmopoliták

Urházy: Szép, szebb, legszebb

Balkányi Szabó: Hosszu kalap

Kolmár József: Nőm dala

Korponay: Kossuth

Névtelen: Vásárfia

Riskó: Hymnus-féle

Pajor István: Gyárak

Pajor István: Honi áruczikk

Riskó: Ki nem tudja: kik ők?

Pajor István: Pávayné

Sujánszky Antal: Deák Ferenchez

Alváry: Fehér hollói ritkaság

Alváry: Védegylet

Babocsay: Korszellem

Erdélyi János: Satyrák

Arany János: Az elveszett alkotmány

Kerényi Frigyes: Ívtartók számára

Csendhelyi: Felköszöntés

Sréter Kálmán: Exempla trahunt

Szabó Márton: Czáfolat

Csicsa: Iparág

Szabó Márton: Visszafizetés

Döbrentei Gábor: Iparegyleti dal

Bulyovszky Gyula: Nemzeti képtár

Gömöry Frigyes: Egy álarczostól a tánczteremben kiosztva

Pajor István: Pannonia-gyertya

Pajor István: Absentismus